Акумулатори и батерии управляваща верига

Акумулатори и батерии управляваща верига, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори и батерии управляваща верига

Описание действието на управляващата верига

От изхода MOD на BQ2000 се подават правоъгълни импулси, като чрез регулация на ширината им може да се постигне прецизно управление на зарядния ток. Ето какво се случва при различните нива на управляващия изход на схемата:

– ниско ниво на MOD – на базата на Q3 се подава ниско ниво и той се запушва.Напрежението върху C2 е такова, че да може да отпуши прехода база емитер на Q2(напрежение над 0,7).Базата на Q2 е свързана към положителния, а колектора на Q3 към отрицателния извод на кондензатора. Напрежението върху С9 се подава през R12 и D5 който се явява обратно свързан,същевременно това напрежение отпушва Q2 при което  UCE  на Q2 е значително по-малко от напрежението на отпушване на Q1 от което следва, че заряд не бива доставен до батерията

– високо ниво на MOD – Q3 е отпушен(наситен), отрицателния извод на С2 се дава на нисък потенциал(маса) при което емитерния ток на Q2 протича през R12, Q2, R11 и към маса, пада на напрежение върху R12 става по-голям от сумата на напрежението на отпушване на диода и пада на напрежение на С2, когато това стане диода D5 се отпушва, при което Q2 се запушва(изравняват се потенциалите между базата и емитера на транзистора). UCE на Q2 отпушва и държи отпушен Q1, базовия ток на Q1 протича през R12,Q3,R11 и към маса. Падът на напрежение върху R12 от базовия ток е значително по-малък от пада върху R11.От емитерния ток на Q2 следва, че диода D5 се запушва, но разликата в напреженията между С2 и R12 не е достатъчна да отпуши Q2 , следователно Q1 продалжава да е отпушен(наситен) и зареждането на батериятат е в ход. 

Симулация на управляващата верига              

Фиг. 3.3. Схема използвана за симулирането на управляващата верига

На фигура 3.3 е показана схемата, използвана за симулация на управляващата верига на устройството.

– особености на схемата – на мясото на MOD изходът на BQ2000 е поставен източник на трапецовидни импулси. С период 20mS(50hz) и амплитуда 5 волта. Цялата верига се захранва с 12 волта постоянно напрежение. На мястото на батерията е поставен резистор със съпротивление 300mΩ за да бъде възможна симулацията.

– получават се следните резултати след симулация с програма за автоматизирано проектиране OrCAD:

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО, а за връзка с нас използвайте следните КОНТАКТИ