HR брандирането при подбор на персонал

HR брандирането при подбор на персонал

Оценете кандидата

Отделете малко време след интервюто, за да съберете мислите си и да оцените кандидата. За да направите това, може да се наложи да се 5

обърнете към бележките, които сте направили по време на интервюто.

Опитайте се да не дискриминирате кандидата. Фокусирайте се върху изискванията, които са от значение за работата. Въз основа на миналия опит на кандидата, преценете доколко добре са годни за работата. Бъдете готови да мотивирате своята оценка.

Ето трите най-важни въпроса, които трябва да запомните, за да намерите подходящия служител при подбора на персонал:

Ще се справи ли кандидатът със задачата?

Иска ли да работи?

Колко гъвкав ще бъде кандидатът, когато започне работа?

Намирането на най-добрите хора може да бъде решаващ фактор за поддържане на ефективна работа на компанията.

Координати на нашата фирма: Upskill : София, 1404, бул. България 111, сграда А, ет. 4.

Очакваме Ви на телефон: +359 882 240 381.

Служителите са гаранцията за успеха на компанията. Това е съкровище, което трябва усърдно да търсите и защитавате по всякакъв възможен начин.

През последните 20 години индустрията за подбор на персонал претърпява колосални промени. Нови технологии радикално промениха подхода на пазара и работодателите по въпроса за търсенето и подбор на персонал. Ефективност на работата и атрактивното позициониране на пазара на труда се изисква от работодателите да прилагат съвременни методи в работата с бъдещи служители. Активно ли е използването на социални мрежи, препоръки, набиране на персонал, внедряване на цифрови технологии, прилагане на методи, прогнозна аналитика и роботизация на бизнес процесите.

HR брандирането при подбор на персонал е една от водещите тенденции на съвременния пазар и се превръща в ключово условие за успех, подбор на персонал, във връзка с което основният акцент се насочва към работа със служители на компанията и брандиране на канали (изграждане на марка на работодател).

Вашият коментар