Полезни съвети за емоционална интелигентност

Избягвайте драмата, това е емоционална интелигентност, но се уверете, че сте способни да управлявате конфликта. Правете всичко възможно да не се забърквате в дребни спорове и конфликти по време на работа, но имайте предвид, че това не винаги може да се избегне. Съсредоточете се върху намирането на решения на проблемите и минимизиране на напрежението. Тези съвети за емоционална интелигентност ще Ви дадат специалистите.

Станете по-емоционални

Емоционално интелигентните хора знаят как да се поставят в обувките на друг и разбират как се чувстват. Емпатията е нещо повече от това да сте наясно как се чувстват другите; тази способност включва и това как реагирате на подобни емоции.

На работното място съпричастността ни позволява да разберем различната динамика между колегите и мениджърите. Освен това ви позволява да знаете кой има сила и как се отразява на поведението, чувствата и взаимодействията, които произтичат от тези взаимоотношения.

Някои начини да работите върху съпричастността си на работното място:

Опитайте се да видите нещата от гледна точка на другия човек. Това понякога може да бъде трудно, особено ако смятате, че другият човек греши. Погледнете ситуацията от другата страна. Това може да бъде чудесна първа стъпка към намирането на междинна точка между две противоположни гледни точки.

Обърнете внимание как реагирате на другите. Ще ги оставите ли да споделят идеите си? Признавате ли техния принос, дори ако не сте съгласни с тях? Уведомяването на другите хора, че техните усилия заслужават внимание, често може да помогне на всеки да се почувства по-готов да направи компромиси.

Нашата визия, на Skillception е всеки да има свободата да избира как, къде и с кого да учи, развива и усъвършенства себе си.

Работете върху мотивацията си

Друг ключов компонент на емоционалната интелигентност е присъщата мотивация. Хората с високо ниво на емоционална интелигентност (EQ) са по-склонни да постигат цели заради себе си. Вместо да търсят външни стимули, те искат да направят нещо, защото смятат, че е възможно и достойно да направят.

Парите, статутът и признанието са важни, но хората, които са много успешни в нещо, обикновено са мотивирани от нещо по-голямо. Страстни са в това, каквото правят. Те обичат работата си, радват се на нови предизвикателства и ентусиазмът им може да бъде заразен. Това е висока емоционална интелигентност. Такива хора не се отказват пред препятствия и са в състояние да вдъхновят другите да работят също толкова трудно, за да постигнат целите си.

Вашият коментар