За кого за подходящи пречиствателните станции с биологични реактори

Пречиствателните станции с биологични реактори са компактни, евтини и не изискват големи разходи за поддръжка. Те са съставени само от един реактор, в който се извършва процеса на пречистване на отпадните води. Биологичният реактор е разделен на няколко зони, в които протичат отделните етапи на пречистване на водите. Технологията е базирана на естествен природен процес, при който бактерии и микроорганизми се хранят с органични вещества, които се намират в отпадните води. При биологичните реактори се натрупва активна утайка, чието съдържание от микроорганизми, които се използват за третиране на замърсените води. В пречиствателните станции този процес е ускорен и протича на няколко етапа, тъй като е необходимо след третирането калта да се утаи, а водата да се отлее в шахта, където се събира. При натрупването на утайка, излишната се отстранява. За по-ефикасна активна утайка извършва сгъстяване чрез автоматичен сгъстител.

Пречиствателни станции за еднофамилни къщи и домакинства

Технологията на работа и компактния дизайн позволяват пречиствателните станции с биологични реактори да бъдат монтирани както на двора, така и в специална постройка или мазе. Те са подходящи за еднофамилни къщи, като капацитетът на обслужване е до 25 човека. Пречиствателните станции не изискват голяма инвестиция и имат малки разходи за поддръжка. При необходимост обемът им може да бъде уголемен.  Наред с това инсталацията е хидравлично гъвкава , остава по-малко количество кал, с гарантирани показатели на пречистената вода.

 

Използвани за ресторанти, хотели и цели жилищни комплекси

Възможността за самостоятелно използване на пречиствателните станции е още едно от предимствата им. Те са подходящи са ресторанти, курортни комплекси или хотели. Принципът и технологията са като при по-малките за едно домакинство като капацитетът им варира от 25 до 500 жители. Удобни, с подходящ дизайн, изградени само от един биологичен резервоар, чието вътрешно структуриране не само помага за утаяване и отделяне на излишната утайка, но и за извършването на всички етапи на процеса на пречистване на отпадните води. Тези етапи включват биоразграждане, нитрификация и денитрификация.

За общини и населени места

Природосъобразната технология, използваните естествени процеси в пречиствателните станции благоприятстват опазването на околната среда. Отпадните, а после и пречистените води не се третират с химически вещества, което помага в приноса на общините към опазване чистотата на природата и на заобикалящата ни среда.  Принципът на работа на пречиствателните станции с един биореактор е работещ и за по-големи съоръжения. Възможно е да обслужат и населени места до 10000 души. Тези съоръжения позволяват да бъдат разширени. Общините могат да се възползват от тази технология, тъй като се предлага и възможност за реконструкция и модернизация на вече съществуващи стари инсталации, които да се пригодят към описаната биотехнология. Това не само ще оптимизира разходите на общините за поддръжка и мониторинг на работата, но и до намаляване вредите върху околната среда, причинени от битовата и промишлената дейност на човека.

Вашият коментар